Dom Jakuba/Beis Jaakov - Sądecki Sztetl

Lwowska 12/14, Nowy Sącz