Angielski dla młodzieży

ENG PRO

Angielski dla młodzieży

Najważniejsze informacje

Organizator ENG PRO
Miejsce Różana 9

Kontakt

Pragniemy zaoferować Państwu kursy języka angielskiego dla młodzieży z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. W odróżnienniu od wcześniejszych kursów dla dzieci, zwiększona zostaje roczna liczba godzin jak również czas trwania zajęć. Na kurs składa się 60 spotkań po 90 minut ( 2x 45 minut). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupach od 5 do 10 osób. W cenę kursu wliczone są podręczniki oraz wszystkie dodatkowe materiały. Zajęcia prowadzone są w nowatorski sposób uwzględniając najnowsze trendy edukacyjne a kursanci zostają dopasowani do grupy odpowiadającej ich umiejętnościom językowym. Dzięki takiemu podejściu zwiększa się płynność oraz atrakcyjność lekcji. Zajęcia prowadzone są tylko w języku angielskim. Lektorzy prowadzący zajęcia kładą bardzo duży nacisk na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Lektor prowadzący zajęcia sprawdza na bieżąco postępy uczniów. Po każdym przerobionym dziale sprawdzana jest znajomość przerobionego materiału. Aby nauka przebiegała w jak najbardziej efektywny sposób, w trakcie zajęć uczniowie mają pięciominutową przerwę.

Więcej informacji tu