Język angielski w liceum

Perfect english

Język angielski w liceum

Najważniejsze informacje

Organizator Perfect english
Miejsce ul. Matejki 17
Ogarniczenia wiekowe od 16 lat

Kontakt

Młodzieży uczącej się w szkołach średnich proponujemy kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania odpowiadających dotychczasowo zdobytej wiedzy. W trakcie zajęć ćwiczone są umiejętności, które posłużą w przyszłości do komunikacji w języku obcym lub zdania tak ważnego sprawdzianu jakim jest egzamin dojrzałości lub wybranego egzaminu Cambridge. Regularne testy cząstkowe, powtórzenia materiału oraz testy przekrojowe pozwalają na systematyczną kontrolę odpowiednich postępów w nauce oraz osiągnięcie zakładanych wyników.

Jak zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego?
Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu – w sobotę po 4 godziny lekcyjne. Odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych – do wyboru.

Dodatkowo dostajesz
20 godzin bezpłatnych zajęć egzaminacyjnych – zajęcia do wyboru: przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, oraz do matury podstawowej i rozszerzonej. Na zajęcia zapraszamy osoby, które w danym roku szkolnym przystępują do egzaminu.

Poziomy nauki:
Beginner
początkujący

Elementary
podstawowy

Pre-intermediate
niższy średnio-zaawansowany

Intermediate
średnio-zaawansowany

Upper-intermediate
wyższy średnio-zaawansowany

FCE

Pre-CAE
niższy zaawansowany

CAE
zaawansowany

Pre-CPE
niższy biegły

CPE biegły

Więcej informacji na stronie.